หน่วยงานและคณะบุคคลต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ
ถวายพระพร