ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม รพ.จุฬาฯ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม รพ.จุฬาฯ

Share