นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ทีพีบีไอ เพื่อช่วยจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

Share