สมาคมรักแม่ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างความกตัญญู โดยมีกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”
สมาคมรักแม่ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้าง ความกตัญญู โดยมีกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”