จังหวัดพัทลุง จัดโครงการจิตอาสากิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ รวมพลังครูไทยจังหวัดพัทลุง ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์” ณ โรงพยาบาลพัทลุง
กิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ รวมพลังครูไทยจังหวัดพัทลุง ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์”

Share