ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เพื่อสนับสนุนโครงการ “พัฒนาวัคซีน ChulaCov19”

5
Share