ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Share