ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม การเตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2562
งานกาชาด จ.กาญจนบุรี