นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก คุณบรรพต-คุณปาณิศา ปริยะบำรุงชาติ เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงและผลิตภัณฑ์สมุนไพร