บทความเรื่อง ทีเซลล์ จับมือราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ กรมราชทัณฑ์ระดมอาสาสมัครรังสีแพทย์ ควบคู่ AI วิเคราะห์ผลตรวจโควิดผู้ต้องขัง
บทความเรื่อง AI วิเคราะห์ผลตรวจโควิดผู้ต้องขัง