ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยวัคซีน ChulaCov19 จากกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “Help Thai Fight Covid-19” แก่ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินสนับสนุนทุนวิจัยวัคซีน ChulaCov19

Share