ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล รับมอบข้าวต้มปลากะพง ไก่ฟรีซ-ดราย จาก บจก. พีเค.อินโนฟู้ดส์ เพื่อให้ รพ.จุฬาฯ
รับมอบข้าวต้มปลากะพง

Share