บจก. บุญหรีด เปเปอร์ จัดโครงการบริจาค “พลังใจอาสาช่วยหมอ” นำรายได้ทั้งหมดจากการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษ ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 บริจาคเข้าสภากาชาดไทย เพื่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
หอผู้ป่วยสนามและอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

Share