กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชันสูตรช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ