นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ชลิตอินดัสทรี ในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
โครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย