นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ระหว่างสภากาชาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิธีลงนามข้อตกลงบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

Share