นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”
พลังใจอาสาช่วยหมอ

Share