กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัด “กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45”ในวันที่ 8-9 ก.ค.62 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯ
กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45