ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และ นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

7