บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต” เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต”

Share