วัคซีนไทย ChulaCov19 ของ รพ.จุฬาฯ ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง
วัคซีนไทย ChulaCov19 ของ รพ.จุฬาฯ

Share