ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบเงินจาก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ