ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาคจาก เอสซีจี เพื่อสนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ติดโรคโควิด-19
เอสซีจี สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ

(5.2)C-210825005084
(5.3)C-210825005035
(5.4)C-210825021016