ร้านอาหาร-สนามกอล์ฟ รัฐควรให้เปิดกิจการ
ร้านอาหาร-สนามกอล์ฟ รัฐควรให้เปิดกิจการ