นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เพื่อสมทบ “กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน