นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมีเพื่อสมทบ “กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

C-210820008027