สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการระบาดโควิด-19
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

(11.2)C-210819013048