เอไอเอส มอบเงิน สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ”
เอไอเอส มอบเงิน สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ”