บมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2562 พร้อมพนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2562 พร้อมพนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย