บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “หนึ่งหยด คือ ชีวิต ช.การช่าง ร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่” ณ อาคารวิริยะถาวร
บริษัท ช.การช่าง ร่วมบริจาคโลหิต