นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวถึงการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาค เพื่อฉีดเป็นบูสเตอร์ โดส ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

C-210805030010 (1)
Share