ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ในโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม

C-210805008046 (1)