นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

Share