นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บมจ. ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19

4