นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ จ.ตรัง
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.ตรัง

Share