คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามร่วมบริจาคโลหิต