ผศ.พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบยาต้านไวรัส RICOVIR-EM (30’s) จาก บจก. แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ “เพร็พ” ลดการติดเอดส์ในผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักแต่ด้อยโอกาส
รับมอบยาต้านไวรัส