ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจจาก สนง.บรรเทาทุกข์ และ สนง.เหล่ากาชาด จ.ตรัง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Share