พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก มูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19
พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก มูลนิธิอิออนประเทศไทย

C-210727016059