บทความเรื่อง “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานจากร้านอาหารเล็ก ๆ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะ “เพื่อนไม่ทิ้งกัน” ในยามยาก
“เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

Share