ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลาม” ในวิกฤติโควิด-19 โลหิตขาดแคลน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย