ละคร “รักนิรันดร์ จันทรา” จัดกิจกรรมชวนบริจาคโลหิต # 1คนให้หลายคนรับกับรักนิรันดร์จันทรา
ละคร “รักนิรันดร์ จันทรา” จัดกิจกรรมชวนบริจาคโลหิต # 1คนให้หลายคนรับกับรักนิรันดร์จันทรา