รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินจาก มูลนิธิไกรสิทธิการกุศลเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รับมอบเงิน ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19