ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินจาก ชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 65 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้ รพ.จุฬาฯ
ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้ รพ.จุฬาฯ