ถวายเป็นพระราชกุศล มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Share