นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี
นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี