บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดส่ง “กล่องพ้นภัย” และชุดอาหารพร้อมรับประทานต่าง ๆ ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ดูแลรักษาตนเองที่บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
มจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย