นายเตช บุนนาค รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ จาก บมจ. ไทยออยล์ ในโครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ให้แก่ สภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ