นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุดตรวจประเภท Rapid Test จากบจก. แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุดตรวจประเภท Rapid Test เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Share