ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่กักตัวที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

6

 

Share